Derneğimizin Amacı

Derneğimizin Amacı

Kızılcahamam sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin ortaklığı ile kurulan “Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu Derneği” nin amaçları şunlardır;

a) Temsil ettiği kırsal bölgenin tabandan-tavana yaklaşımla kalkınmasını sağlamak,
b) Bölgenin kalkınma sorunlarım, önceliklerini ve sorunların çözümüne yönelik proje alanlarım belirlemek,
c) Bölgenin kırsal yerleşimlerindeki sorunların tanımında, çözüme yönelik proje ve programların geliştirilmesinde ve buna ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde, tüm tarafların aktif katılımını sağlayarak, demokrasinin tabanda gelişmesine katkıda bulunmak,
d) Kırsal alanlarda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke, bölge ve yöre gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek,
e) Bölgenin mevcut kırsal çevre, su, toprak, mer’a ve biyolojik kaynaklarını korumak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önündeki sosyal, ekonomik, idari ve bürokratik engelleri aşmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Yerel Kalkınma Stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için ilgili kuruluşların ve yerel halkın bilincini artırmak,
g) Yerel Kalkınma Stratejilerini hazırlamak ve uygulamak,
h) Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında verilen desteklerden yararlanmak isteyen fay dalamaların tekliflerini değerlendirmek ve yönlendirmek,
i) Bölgede, yeni iş imkanlarının yaratılması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal alanlarda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
j) Yerel kalkınma Stratejisi’nin uygulaması dahil dernek faaliyetlerinin genel olarak desteklenmesi için insan-teknik-mali kaynaklan sağlamak.