YEG İşe Alım İlanı

YEG İşe Alım İlanı

01/03/2022

KIZILCAHAMAM Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Uzman alacaktır.
Adaylarda Aranacak Genel Koşullar
a) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
b) Yüz kızartıcı suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)

1.    Uzman Pozisyonu
1.1    İşin Tanımı ve Özellikleri:
Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.
1.2    Uygunluk Kriterleri:
a)    Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
b)    En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)
1.3    Sıralama Kriterleri
Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır
a)    Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
b)    Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
c)    Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması
d)    Adayın ikametgâhının YEG alanında olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması
e)    Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler
Not: (Adayların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

2.    Başvuru Süreci
Sayfanın sonunda yer alan başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”, “Uygunluk Kriterleri” ve “Sıralama Kriterleri” başlıkları altında talep edilen belgeler ve buna ek olarak kimlik fotokopisinin başvuru formunun ekine konulması ve başvuruların en geç 16.03.2022 saat 17:00' a kadar kizilcahamamyeg@gmail.com e-posta adresine yapılması gerekmektedir.
Başvuru Formu sayfanın altında ekli olup buradan temin edilebilir.
Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.
Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Başvuru değerlendirme sonuçları www.kiyegder.org.tr web sitemizde yayınlanacaktır.
Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:
-    Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu
-    İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu
-    Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
-    Adli Sicil Kaydı
-    Sağlık Raporu
-    Sertifika/Katılım Belgesi
-    Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
-    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmühaberi

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.
NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin www.kiyegder.org.tr web sayfasında ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir.

    Adres: Akçay Mahallesi Sonel Sokak No: 4/1 Kızılcahamam/ANKARA
    Tel: +905322838887
    E-Posta: kizilcahamamyeg@gmail.com

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.