YURTDIŞI ZİYARETİ KAPSAMINDA HİZMET ALIMI DAVET ÇAĞRISI

YURTDIŞI ZİYARETİ KAPSAMINDA HİZMET ALIMI DAVET ÇAĞRISI

Tarih: 01.09.2023

IPARD programı LEADER tedbiri kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından sağlanan hibe desteği çerçevesinde Ankara İli Kızılcahamam ilçesinde uyguladığımız KIZILCAHAMAM YEREL KALKINMA STRATEJİSİ’ nde yer alan 4.1- İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULANMASI İÇİN YURTDIŞINDAKİ YEG’ LER İLE BİR ARAYA GELİNMESİ projesi kapsamında yönetim kurulumuzun kararı ile aşağıda özellikleri belirtilen HİZMET alımına karar verilmiştir.

Teklife ilişkin genel şartlar ve teknik şartname aşağıda yer almaktadır.

 

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

1. Bu davet konusu alımın tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.

2. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır.
Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır.Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.

3. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.

4. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.

5. Teklif kapsamında sunulacak makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.

6. Teklif, 30 gün geçerli olmalıdır.

7. Teklif kaşe-imza yapılmış olmalıdır.

8. Teklif 18.09.2023 günü saat 18.00’ a kadar aşağıda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

TEKLİFİN SUNULACAĞI ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: AKÇAY MAH. SONEL SOK. NO:4/1 KIZILCAHAMAM/ANKARA

Telefon: 05322838887

DİĞER BİLGİLER:

VKN: 5601155060

Vergi Dairesi: KIZILCAHAMAM

KIZILCAHAMAM YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

 

     -TEKNİK ŞARTNAME-

NO

ALINACAK MALIN ADI

TEKNİK ÖZELLİKLER/ÖZELLİKLER

BİRİM

MİKTAR

  1.  

HARCIRAHLAR (KONAKLAMA DAHİL) (YURTDIŞI)

MAKEDONYA’ DA 7 GECE 19 KİŞİLİK KONAKLAMA (23.09.2023-30.09.2023 TARİHLERİ ARASINDA)

ADET

133

 

KIZILCAHAMAM YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

01.09.2023