5. Olağan Genel Kurul

Hızlı Menü

5. Olağan Genel Kurul

SAYI  : 2024/02/01

KONU: 5. Olağan Genel Kurul                                                                                20.02.2024

 

Sayın Üyemiz,

            Derneğimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 5. Olağan Genel Kurulumuz 14.03.2024 Perşembe günü saat:17.00’de Akçay Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No:8 Kızılcahamam ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddesi ile yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 22 Mart 2024 Cuma günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile toplantının yapılmasına karar verilmiştir.

            Bilgilerinizi ve katılım sağlamanızı önemle rica ederiz.

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Divan Başkanlığı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakere Edilmesi ve İbrası,
  5. Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakere Edilmesi ve İbrası,
  6. Tüzüğümüzün 13. Maddesini (b) bendi ile 18. Maddenin (c) bendinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
  7. Dernek Organlarının Seçilmesi,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış.

 

Yılmaz ÖZBEK                     Bahattin ÖZTÜRK

Başkan                                  Başkan Yardımcısı