KIYEGDER Olağanüstü Genel Kurul

Hızlı Menü

KIYEGDER Olağanüstü Genel Kurul

KIZILCAHAMAM

YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

Akçay Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No: 8

KIZILCAHAMAM/ANKARA

SAYI      : 2024/06/01

KONU    : Olağanüstü Genel Kurul                                                                                                                 10/06/2024

 

                                               Sayın …………………………………

                                                                                           

                Yönetim Kurulumuz toplanarak; IPARD 3 çağrısı için iyi bir hazırlık yapılması, Eylül 2024 sonuna kadar gerçekleştirilecek olan faaliyetlerimizin en verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerinin yeniden oluşturulması ve 5. Olağan Genel Kurulumuzda yapılan tüzük değişikliğinin Ankara İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğü tarafından tüzüğün incelenmesi esnasında tespit edilen ve tüzüğümüzdeki mevzuata uygun olmayan; 21/c, 22. ve 25.  maddelerinin ilgili mevzuata uygun olarak değiştirilmesi için olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 17.00’de Akçay Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No: 8 KIZILCAHAMAM/ANKARA adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde; 4 Temmuz 2024 Perşembe günü aynı yer, saat ve gündem ile toplantımızın yapılmasına ve toplantının üyelerimize Derneğimiz İnternet Sitesinden duyurulmasına  karar verilmiştir.

                                                                                  

 

                       Meryem Merve SARI BOYRAZ                                                       Bahattin ÖZTÜRK

                             Yönetim Kurulu Başkanı                                                 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

GÜNDEM     :

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Divan Başkanlığı Seçimi,
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması,
  4. Tüzüğün 21/c Maddesinin, 22.Maddesinin ve 25. Maddesinin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 27.03.2024 tarih ve 319798 sayılı yazısında yapılan talep doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması,
  5. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 3 (üç) Yıllığına Seçimesi,
  6. Dilek Temenniler,
  7. Kapanış.